Document Search

AfbeeldingTitelAuteurRedactieCategorieënTagsDoc LinkTaal
God, toen hij de klei van mijn lichaam vormde,
Ik zond mijn Ziel door het Onzichtb’re,
O zie daar in uw tuin de tulpen prijken!
Aldus heeft Hij beschikt al naar Zijn Goddelijk bestel
Eén ding is waarheid, en de rest is leugen …
“door de poort der duisternis …
Kleurt feller nog de wijn het rillend ochtend rood
“De hemel is het visioen van het vervuld verlangen …
„Een Boek met Verzen onder de twijgen, …
Ik keek lang bij den pottenbakker toe,
Kom, vul de glazen …
Op het bontgeweven tapijt van de aarde
Een bundel verzen onder dit prieel,
hier met wat brood …
La roseraie du savoir
Rubáiyát of Omar Khayyám of Naishápúr
Rubáiyát of Omar Khayyám
Rubaiyat of Omar Khayyam,
Rubáiyát of Omar Khayyám,
Rubáiyát of Omar Khayyám
Rubáiyát of Omar Khayyam,
Omar Khayyam. Book of pots,
Rubáiyát of Omar Khayyám, ,
Uit Rubaiyat door Omar Khayyam
Vijftig kwatrijnen van Omar Khayyám naar de Engelse bewerking van Edward FitzGerald
Tuisboekerye. Rubáiyát Omar Khayyám,
J.H. Leopold en de Rubaiyat van Omar Khayyam,
Nieuwe verzen,
Li tai Po en Omar Khayyam,
Op zoek naar Omar Khayyam
Omar Khayyam tijdens het zwemmen
Omar Khayyam en mijn buurman
In âlde Pers,
The case of Umar-i Khayyám, ,
De oersetter fan Omar Khayyam (I. de Jong), ,
Omar Khayam,
Versies van Omar Khayyam
Verse van die tentmaker, Omar, die Persiese digter
Die Rubáiyát van Omar Khayyám, ,
Antwoord aan Omar Khayyám, , , ,
Die onherwinbare hede, , , ,
Die roebaijat van Omar Khajjam, ,
Rubaijat van Omar Khajjam,
Rubáiyát van Omar Khayyám,
Rubaiyat van Omar Khayyam,
Kwatrijnen van Omar Khayyam, ,
Rubaiyat. Omar Khayyam,
Ontwaak nu …
Naar Omar Khayyam
In een Perzische taveerne
Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám
Uit: Omar Khayyam (naar de Engelse versie van Edward FitzGerald),
Tien kwatrijnen van Omar-I-Chayyam, ,
Uit Rubáiyát door Omar Khayyám
Omar Khayyam. 75 kwatrijnen, , , ,
Omar Khayyam. 75 kwatrijnen, , , , ,
Omar Khayyam. Rubáiyát, ,
Omar Khayyam. Rubaiyat,
Het Pottenboek. Omar Khayyam
Omar Khayyam. Rubaiyat,
Negen rubaiyat van Omar Khayyam
Omar Khayyâm. Rubaiyat
Omar Khayyam. Rubaiyat
Korrel stof in het heelal
Kuzá-Nama (Pottenboek) door Omar Khayyam
Uit de Rubaiyát van Omar Khayyam
Omar Khayyám. Rubaiyat
Omar Khayyam, ,
“Hat Omar Khayyám bistien en sels kwatrinen skreaun?”, ,
Onder de streep: Edw. FitzGerald,
“Nieuwe verzen”,
Overzicht der Nederlandsche letteren,
Nouvelles recherches sur les quatrains d’Omar Khayyam.,
De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten, ,
Rubaiyat,
Omar Khayyam,
Dr. A. Wadman bespreekt: Kwatrinen fan Omar Khayyam,
Omar Khayyam, Rubaiyat,
Op zoek naar Omar’s stem, , ,
Bij enkele kwartrijmen van Omar Khayyam
Het stille feest, ,
Edward FitzGerald: vertaler van Omar Khayyám
Omars eeuwenoude wijsheid van de wijn,
Rubaiyat,
Vertaling als hulpmiddel
Kringloop van en in het kwatrijn, ,
“Postbode Ritske Huismans en de kwatrijnen van de tentenmaker”
Manuscript Rubaiyat in Cambridge vervalsing,
Lucas Metsier, dichter en vertaler,
Het leven van de derde regel,
Willem de Mérode en Omar Khayyam, ,
Goud uit lood
‘That fuller understanding, each to each’, ,
Leven en levenshouding van Omar Khayyam, ,
Omar Chajjam van Nischapoer en zijne plaats in de Perzische literatuur, ,
‘Hear from the higher world thy destiny’, ,
‘The only friend I have ever had’, ,
Perzische kwatrijnen over leven, liefde en de dood, ,
Eine Welt in Worten. Die Quellen von J.H. Leopold,
Een afscheid,
Omar Khayam
Levenskunst van Omar Khayyám,
Khayyam, ,
Perzische cultfiguur van het Westen, ,
Von der Übersetzung zur Intertextualität,
De luie kater van de Perzische poëzie, ,
Omar Khayyam. Wiskundige en wijnkenner,
Omar Khayyam en zijn Rubaiyat (bij wijze van inventaris), ,
Mehdi Aminrazavi. The Wine of Wisdom, ,
Het jaar van Omar Khayyám
Omar Khayyám in Meermanno, ,
Iets meer levende hond graag, en iets minder dode leeuw,
Geniet vooral van liefde en drank,
Intertekstualiteit als positioneringsstrategie, ,
Rijk met het onvolmaakte,
Een duizendjarige beststeller,
Een zevenhoek te Isfahan, ,
Pluk de dag, geniet van liefde en wijn, voor je weet is het voorbij,
A book in the wilderness, , , , , ,
Omar Chajjam
Het Perzische kwatrijn,
Omar Khayam, ,
Sufiïsme, ,
Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde,
Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10,
Op hun gevleugelde gedachten, ,
The erring finger writes, , ,
Edward FitzGerald’s Translation of The Rubáiyát of Omar Khayyám,
J.H. Leopold en Omar Khayyam, ,
The Rubáiyát of Omar Khayyám, , ,
The great ‘Umar Khayyám, ,
De Perzische muze in de polder, , , ,
Rubáiyát van Omar Khayyám,
Woestijn waar ik dit paradijs aan dank, ,
Op zoek naar de waarheid, ,
Leven is lijden,
Inleiding en verantwoording bij de bibliografie. – Bibliografie,
Omar Chajjam en het kwatrijn,
‘Oemar Khayyam, ,
Omar Khayyam,
Omar with a smile. Parodies in books on FitzGerald’s Rubáiyát of Omar Khayyám,
Een Pers in druk. Rubáiyát van Omar Khayyám in de Lage Landen, ,
Khayyam, Omar xi. Impact on literature and society in the West,
P.C. Boutens en zijn Engelse bewonderaar Henry Wildermuth, ,
Beperking als uitdaging: kwatrijnen van Omar Khayyam door Karin van der Knoop,
Schatkamers vol wijsheid en wijn,
Omar Khayyám en de Rubaiyat in vertaling en romans,
Bois du vin …,
Omar Khayyam’s Transgressive Ethics and Their Socio-Political Implications in Contemporary Iran, , , ,
Omar Khayyam. Kwatrijnen
Uit de Rubaijat
Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar Khayyam
Veertig kwatrynen van Omar Khayyam
Uit de Rubaijat
Uit de Rubaijat,
Uit de Rubaijat
Omar Khayyam’s Rubaiyat,
Rubaiyat : wijn-wijsheid in kwatrijnen van Omar Khayyam, , , ,
Omar Khayyam. Rubaiyat, , , ,
In een verlaten huis vieren wij feest, ,
Omar Khayyam. Rubaiyat/Kwatrijnen = Omar Khayyam. Rubaiyat/Quatrains, ,
Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort, ,
Rubáiyát van Omar Khayyám, ,
Omar Kayyám. Rubáiyát,
Vijfentwintig kwatrijnen van Vincent-Mansour Monteil naar de Rubaiyat van Omar Chayyam, , ,
Kwatrijnen van Omar-I-Chayyâm,
Vijftig kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Khayyám,
Omar Khayyâm. Rubai
Omar, ,
Omar Khayyam. Rubaiyat (Fragment)
Omar Khayyam. Rubaiyat,
Tien kwatrijnen, ,
Rubiyyat. Dertig kwatrijnen van Omar Khayyam
Omar Khayyam. 119 kwatrijnen, , , ,
Kwatrijnen van Omar Khayyam,
Liederen van Khayyam, , ,
Omar Khayyam, (1048-1123 n.C.) Perzisch dichter en astronoom, , , , ,
Rubaiyat. Omar Khayyam,
Honderd-één-en-90 Kwatrijnen uit mijn bestaan …,
Omar Khayyam
Elf kwatrijnen van Edward FitzGerald, , ,
Een kwatrijn van Omar Khayyam,
Omar Chajjaam
Dronken rozen, , ,
Dertig kwatrynen naar Omar Khayyam
Dertig kwatrijnen van Omar Khayyam
De ware zin heeft niemand nog verstaan, ,
De Rubáiyát van Omar Khayyám …, ,
Acht rubaiyat van Omar Khayyam
Acht kwatrijnen. Omar Khayyam, ,
Omar Chajjaam. Kwatrijnen, ,