Het stille feest

Het stille feest. Joh. Weiland
In: Rekenschap, (1959), nr. 4, p. 178-187

Weiland beschrijft aan de hand van FitzGeralds vertalingen de bronnen van de rubáiyát, de discussies over de interpretatie daarvan en bespreekt de vertaling van FitzGerald zelf, voorzien van eigen vertalingen.