Rubáiyát van Omar Khayyám

Rubáiyát van Omar Khayyám. Edward FitzGerald. Naar de laatste door FitzGerald geautoriseerde editie, waaraan toegevoegd de kwatrijnen die daarin niet zijn opgenomen. Vertaald en van aantekeningen voorzien door W. Blok. Met een inleiding door Johan van Schagen. – Baarn : Ambo, 1997. – 105 p.; 22 cm. – (Ambo Tweetalig). – ISBN: 9026314825.

Inhoud

– Inleiding: FitzGerald als de vertaler van de Rubáiyát van Omar Khayyám, p. 7
– Verantwoording, p. 26
– FitzGerald’s fourth edition, p. 28
– De kwatrijnen uit de vierde editie, p. 29
– Appendix, p. 72
– Aanhangsel, p. 73
– Aantekeningen, p. 81
-Voornaamste geraadpleegde literatuur, p. 101

Tags: Boek, Tweetalig