Khayyam

Khayyam. Nicolaas Matsier
In: Trouw, 23 mei 1998 – Letter & Geest, p. 19

In zijn kanselrede over Jesaja stuitte schrijver Nicolaas Matsier op overeenkomsten tussen de oudtestamentische profeet en de Perzische dichter Omar Khayyam. “Men hoont mij om mijn scheve makelij, wat! beefde dan de hand van die mij maakte?”
Ook opgenomen in de bundel “Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10”. (Zoetermeer, 2001)

Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10

Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10. N. Matsier.
In: Een verbeelde God. Red. J. Goud. Zoetermeer : Meinema, 2001, p. 37-43
ISBN 90-211-3846-8

Eerder verschenen als onderdeel van twee lezingencycli, in Trouw van 23 mei 1998, al dan niet in verkorte vorm.