Een Pers in druk. Rubáiyát van Omar Khayyám in de Lage Landen

Een Pers in druk. Rubáiyát van Omar Khayyám in de Lage Landen. Jos Biegstraaten
In: Boekenwereld, jrg. 13, (1997), nr. 3 (mrt.), p. 112-128.

Overzicht van de Nederlandse bemoeienissen met Omar Khayyám. Het gaat daarbij niet zozeer om de verschillende interpretaties die ook de Nederlandse receptie van Khayyám kenmerken, maar meer om de uiterlijke verschijning van het werk van de twintig vertalers die zich, soms een leven lang, met het werk van Khayyám bezighielden.

Tags: illustratoren, overzicht, vertalingen
Author: Biegstraaten, J.