Startpagina | Over deze site
U bevindt zich hier: Startpagina

Omar Khayyám is in Nederland al lang geen onbekende meer. Zijn grootste bekendheid, ook in Nederland, dankt hij aan de Engelse vertaling van zijn Rubaiyat, door Edward FitzGerald, voor het eerst gepubliceerd in 1859.

Ook in Nederland hebben onderzoekers, dichters, geleerden en liefhebbers zich met Khayyám bezig gehouden. Nog steeds verschijnen er nieuwe publicaties en nieuwe vertalingen van zijn werk. Door het beschikbaar komen van oudere bronnen en documenten via het internet lijkt het er op dat de belangstelling voor Khayyám geleidelijk aan weer toeneemt.
Deze website wil daar een een beeld van geven en een, zij het bescheiden, rol in spelen.

Op deze site is een overzicht te vinden van de resultaten van deze Khayyám-activiteiten: vertalingen van zijn verzen, publicaties over Khayyám en zijn werk, Khayyám als inspiratie voor allerlei kunstuitingen, activiteiten rond zijn persoon en werk. Het accent ligt op het Nederlandse taalgebied, maar aangezien er in het buitenland meer onderzoek is gedaan en er meer over Khayyám is geschreven, worden de belangrijkste buitenlandse publicaties ook vermeld.