Startpagina | Over deze site
U bevindt zich hier: Startpagina

Edwin Engels

"Van verf naar goud" is een tentoonstelling over het werk van tekenaar, schilder, graficus Edwin Engels (1932-2015).
Engels was een van de eerste Nederlandse kunstenaars die de rubáiyát van Omar Khayyám illustreerden. Ruba'iyat (1954) was uitgevoerd als opdracht tijdens zijn opleiding aan de Kunstacademie te Arnhem.
De opdracht resulteerde in een uitgave met vertalingen van de kwatrijnen van Khayyam door Dirk Jorritsma. De typografie werd verzorgd door de Amsterdamse Grafische School.
De tentoonstelling vindt plaats in de Haagse Kunst Kring, Denneweg 64, Den Haag, van 30 augustus tot en met 24 september. De officiële opening gebeurt op 2 september, van 16.00 tot 18.30 uur.

Voor meer informatie ga naar https://www.haagsekunstkring.nl/index.php/exposities/788-van-verf-naar-goud en http://edwinengelsart.com/


Omar Khayyám Studiedag

Op 27 mei 2017 vindt in Leiden een 'Research Day' plaats, met een aantal presentaties en lezingen over Omar Khayyám en zijn Rubáiyát. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Nederlands Omar Khayyám Genootschap, in samenwerking met de Universiteit Leiden en het Iran Netherlands Trade Center.

Lees meer


Omar Khayyám is in Nederland al lang geen onbekende meer. Zijn grootste bekendheid, ook in Nederland, dankt hij aan de Engelse vertaling van zijn Rubaiyat, door Edward FitzGerald, voor het eerst gepubliceerd in 1859.

Op deze site is een overzicht te vinden van de resultaten van deze Khayyám-activiteiten: vertalingen van zijn verzen, publicaties over Khayyám en zijn werk, Khayyám als inspiratie voor allerlei kunstuitingen, activiteiten rond zijn persoon en werk. Het accent ligt op Nederland, maar aangezien er in het buitenland veel meer onderzoek is gedaan en er veel meer over Khayyám is geschreven, worden de belangrijkste buitenlandse publicaties ook vermeld.

Ook in Nederland hebben onderzoekers, dichters, geleerden en liefhebbers zich met Khayyám bezig gehouden. Nog steeds verschijnen er nieuwe publicaties en nieuwe vertalingen van zijn werk. Door het beschikbaar komen van oudere bronnen en documenten via het internet lijkt het er op dat de belangstelling voor Khayyám geleidelijk aan weer toeneemt.
Deze website wil daar een een beeld van geven en een, zij het bescheiden, rol in spelen.