The case of Umar-i Khayyám

The case of Umar-i Khayyám
In: J.T.P. de Bruijn (1997) Persian Sufi poetry. An introduction to the mystical use of classical Persian poems. – Richmond: Curzon (Curzon Sufi series). Pp. 9-13

Na een kort historisch overzicht m.b.t. Khayyam als verondersteld dichter van de rubaiyat, komt de vraag aan de orde of Khayyam’s rubaiyat een mystieke betekenis hebben.

Omar Khayyam

Omar Khayyam. N. Kluwer
In: Mens en kosmos , jrg. 4 (1948), jan., p. 72-79

Beschouwing over Khayyam, zijn tijd en zijn filosofie, over de kwatrijnen en een aantal Nederlandse vertalers, onder meer Leopold, Boutens en Keuls.

Intertekstualiteit als positioneringsstrategie

Intertekstualiteit als positioneringsstrategie. Perzische soefidichters in het werk van Kader Abdolah. Ewa Dynarowicz
In: Internationale Neerlandistiek 53 (2015) 1, p. 29–49

Abstract

This article explores the discursive role of intertextual references to medieval Persian poets, representatives of the Sufi tradition, in the work of Kader Abdolah, the internationally successful Dutch author of Iranian descent. Most references are authorial ones, that is, they do not refer to a particular text, but to the author of the text, sometimes in a fictionalized form, sometimes mentioning him as a historical figure. At first glance many of these references seem to be redundant elements of the narrative, merely responsible for creating an exoticism effect. Nevertheless, applying Bourdieu’s theoretical perspective on the formation of cultural capital, they can be assumed to fulfill an important strategic purpose. Firstly, they may allow Abdolah to position himself in the Dutch literary field as a writer-refugee, thus seeking connection with a tradition that is commonly positively received by a West-European readership. Secondly, they enhance prestige of the author, signaling Abdolah as a descendant of a classical literary tradition.

Omar Khayam

Omar Khayam. R. van Brakel Buys.
In: Gestalten uit de Perzische mystiek. R. van Brakel Buys. Deventer, Kluwer, 1938. p. 71-87.

Zes opstellen die een of meer belangrijke figuren, dichters en wijsgeren uit de Perzische mystiek presenteren. Achtereenvolgens: Het sufisme, de religie der schoonheid; Jalalu’dd in Rumi; Hafiz; Omar Khayam; Djami; Een prinses uit het huis van Timur (Zeb-un-Nissa)

Sufiïsme

Sufiïsme. J. Boisson de la Rivière.
In: De geheime leer der godsdiensten en wijsgeerige stelsels van Indië. Amsterdam, Vereeniging voor psychisch onderzoek, ca. 1909. p. 202-236.

Het werk behelst een aantal lessen waarvan de achtste les het ‘Sufiïsme’ behandelt (p. 202-236). Daarin komt Omar Khayyam uitgebreid ter sprake in de context van de “Mystieken, die schuilen onder den vleugel van den Mohammedaanschen godsdienst, waaraan zij tijdelijke gehoorzaamheid schuldig zijn, maar waaronder zij als ‘vreemden’ staan.”

Omar Khayyam, (1048-1123 n.C.) Perzisch dichter en astronoom

Omar Khayyam, (1048-1123 n.C.) Perzisch dichter en astronoom. Vrije vertaling en samenvatting: Wim Bosma. Naar tekst van Dr. O.Z.A. Ha’nish. – Zutphen : Bosma, 2014. – 35 p.; 21,5 cm. – (Themaboekje, 6)

Brochure. Met illustraties uit verschillende bronnen. Vertaling met tekst van de versie van Ha’nish. Een aantal kwatrijnen staan in de inleiding, 23 kwatrijnen staan in het Selectie deel. Aangevuld met 4 kwatrijnen van Boutens, De Mérode, NN (=Van Schagen) en Blok.

Inhoud

– Inleiding, p. 4
– Omar Khayyam, p. 5
– Een onmogelijke liefde, p. 6
– Omar’s religieuze omgeving, p. 8
– De leer van de Soefies, p. 10
– Omar’s levensbeschouwing, p. 13
– De laatste jaren, p. 18
– Zijn dood, p. 19
– Omars werken, p. 20
– De rubai, p. 21
– Over de vorm van de kwatrijnen, p. 23
– Een selectie uit de kwatrijnen, p. 24