Omar Khayam

Omar Khayam. J.H. Leopold
In: De Nederlandsche Spectator, 1906, nr. 11, p. 401–405

Beschouwing over Khayyám, onder andere naar aanleiding van Life if Omar al-Khayyámi, een  levensbeschrijving door J.K.M. Shirazi, over het wezen en de betekenis van zijn werk en zijn kwatrijnen.

Leven is lijden

Leven is lijden. Jos Coumans
In: De Literatuurkrant, najaar 1982, p. 27-28.

Over de poëzie van J.H. Leopold, met bespreking van enkele kwatrijnen van Khayyam.