Artikelen

Selectie van tijdschrift- en krantenartikelen

TitelAuteur(s)Jaarhf:doc_tagshf:tax:vormhf:tax:tijdschrift
Tuisboekerye. Rubáiyát Omar Khayyámcollcties verzamelaarstijdschriftartikelkaapse-bibliotheek
Nieuwe verzenbespreking vertalingenkrantenartikelde-nieuwe-courant
Op zoek naar Omar Khayyaminvloedkrantenartikelhet-vrije-volk
Omar Khayyam tijdens het zwemmeninvloedkrantenartikelhet-vrije-volk
Omar Khayyam en mijn buurmaninvloedkrantenartikelhet-vrije-volk
In âlde Persbespreking vertalingenkrantenartikelleeuwarder-courant
Omar Khayambiografisch perzische-poezietijdschriftartikelde-nederlandsche-spectator
“Hat Omar Khayyám bistien en sels kwatrinen skreaun?”bespreking bronnenonderzoek vertalingentijdschriftartikelit-hestelan
Onder de streep: Edw. FitzGeraldjubilea populariteitkrantenartikelalgemeen-handelsblad
“Nieuwe verzen”bespreking vertalingenkrantenartikelde-nieuwe-courant
Overzicht der Nederlandsche letterenbespreking vertalingentijdschriftartikelde-gids
Nouvelles recherches sur les quatrains d’Omar Khayyam.bespreking bronnenonderzoektijdschriftartikelacta-orientalia
De bronnen van Leopolds Oostersche gedichtenbronnenonderzoek interpretatie vertalingentijdschriftartikelde-gids
Rubaiyatbespreking vertalingentijdschriftartikelde-vlam-weekblad-voor-vrijheid-en-cultuur
Omar Khayyamsoefisme vertalingentijdschriftartikelmens-en-kosmos
Omar Khayyam, Rubaiyatbespreking vertalingentijdschriftartikelde-gids
Op zoek naar Omar’s stembespreking filosofie interpretatie mystiektijdschriftartikelde-nieuwe-stem
Bij enkele kwartrijmen van Omar Khayyamperzische-cultuurkrantenartikelde-hervormde-kerk
Het stille feestbespreking interpretaties invloedtijdschriftartikelrekenschap
Edward FitzGerald: vertaler van Omar Khayyámbiografischkrantenartikelnrc
Omars eeuwenoude wijsheid van de wijnbespreking vertalingentijdschriftartikelwijn-tijdschrift-voor-liefhebbers-van-de-wijn
Rubaiyatbespreking vertalingentijdschriftartikelmens-en-kosmos
Vertaling als hulpmiddelvertalentijdschriftartikelfirapeel
Kringloop van en in het kwatrijnbespreking versvorm vertalingenkrantenartikelvolkskrant
“Postbode Ritske Huismans en de kwatrijnen van de tentenmaker”verzamelaarskrantenartikelleeuwarder-courant
Manuscript Rubaiyat in Cambridge vervalsingmanuscripten vervalsingenkrantenartikelnrc-handelsblad
Lucas Metsier, dichter en vertalerbespreking vertalingenkrantenartikelvolkskrant
Het leven van de derde regelbespreking biografiekrantenartikelvolkskrant
Willem de Mérode en Omar Khayyaminvloed religie vertalerstijdschriftartikelwoordwerk
Goud uit loodvertalentijdschriftartikelvrij-nederland
‘That fuller understanding, each to each’dichters essays vriendschaptijdschriftartikelmaatstaf
Leven en levenshouding van Omar Khayyamfilosofie interpretaties invloedtijdschriftartikelmadoc
Omar Chajjam van Nischapoer en zijne plaats in de Perzische literatuurbespreking vergelijkend-onderzoek vertalingentijdschriftartikelde-gids
‘Hear from the higher world thy destiny’dichters essays vriendschaptijdschriftartikelmaatstaf
‘The only friend I have ever had’dichters essays vriendschaptijdschriftartikelmaatstaf
Perzische kwatrijnen over leven, liefde en de doodbespreking overlijdensberichten vertalingenkrantenartikelnieuwsblad-van-het-noorden
Eine Welt in Worten. Die Quellen von J.H. Leopoldbronnenonderzoek vertalentijdschriftartikeleditio-internationales-jahrbuch-fur-editionswissenschaft
Een afscheidinvloed populariteittijdschriftartikelboekenwereld
Omar Khayamvertalerskrantenartikelparool
Levenskunst van Omar Khayyámbespreking vertalingenkrantenartikelvolkskrant
Khayyambijbel interpretatie theologiekrantenartikeltrouw
Perzische cultfiguur van het Westenbespreking populariteit tentoonstellingentijdschriftartikelmare
Von der Übersetzung zur Intertextualitätintertekstualiteit vertalentijdschriftartikeleditio-internationales-jahrbuch-fur-editionswissenschaft
De luie kater van de Perzische poëziebespreking perzische-poezie tentoonstellingkrantenartikelleidsch-dagblad
Mehdi Aminrazavi. The Wine of Wisdombespreking biografie filosofietijdschriftartikelinternational-journal-of-middle-east-studies
Het jaar van Omar Khayyámjubileatijdschriftartikelboekenpost
Omar Khayyám in Meermannobespreking jubilea tentoonstellingenkrantenartikelden-haag-centraal
Iets meer levende hond graag, en iets minder dode leeuwbespreking vertalingenkrantenartikelnrc
Geniet vooral van liefde en drankbespreking vertalingenkrantenartikelnrc
Intertekstualiteit als positioneringsstrategieintertekstualiteit literaire-tradities soefismetijdschriftartikelinternationale-neerlandistiek
Rijk met het onvolmaaktefilosofie humanismekrantenartikeltrouw
Een duizendjarige beststellerbespreking tentoonstellingenkrantenartikelnrc
Een zevenhoek te Isfahanarchitectuur geometrie islamitische-cultuurkrantenartikelnrc
Pluk de dag, geniet van liefde en wijn, voor je weet is het voorbijinvloed populariteitkrantenartikeltrouw
Rubáiyát van Omar Khayyámbespreking vertalingentijdschriftartikelfilter
Woestijn waar ik dit paradijs aan dankbespreking interpretaties vertalingentijdschriftartikelfilter
Op zoek naar de waarheidinvloed literatuurgeschiedenis vertalingentijdschriftartikelde-literatuurkrant
Leven is lijdenbiografisch invloedtijdschriftartikelde-literatuurkrant
Inleiding en verantwoording bij de bibliografie. – Bibliografiebibliografie vertalingentijdschriftartikelboekenwereld
Omar Chajjam en het kwatrijncultuur-historische-achtergronden populariteittijdschriftartikelarts-en-wereld
‘Oemar Khayyambespreking vertalingen vrijmetselarijtijdschriftartikelindisch-maconniek-tijdschrift
Omar Khayyambespreking vertalingentijdschriftartikelgouden-tijd
Omar with a smile. Parodies in books on FitzGerald’s Rubáiyát of Omar Khayyámbibliografie parodieentijdschriftartikelpersica
Een Pers in druk. Rubáiyát van Omar Khayyám in de Lage Landenillustratoren overzicht vertalingentijdschriftartikelboekenwereld
Khayyam, Omar xi. Impact on literature and society in the Westinvloed literatuurgeschiedenistijdschriftartikelencyclopaedia-iranica-online-edition
P.C. Boutens en zijn Engelse bewonderaar Henry Wildermuthliteraire-kringen literatuurgeschiedenis vertalerstijdschriftartikelmaatstaf
Beperking als uitdaging: kwatrijnen van Omar Khayyam door Karin van der Knoopcomposities interviewstijdschriftartikeltoonkunst-nieuws
Schatkamers vol wijsheid en wijnbespreking vertalingenkrantenartikelnrc
Omar Khayyám en de Rubaiyat in vertaling en romansromans vertalingentijdschriftartikelboekenpost
Bois du vin …meertalige-edities vertalingentijdschriftartikelpersica
Omar Khayyam’s Transgressive Ethics and Their Socio-Political Implications in Contemporary Iranethiek filosofie politiek receptie sociaal-culturele-factorentijdschriftartikeliran-namag