Nouvelles recherches sur les quatrains d’Omar Khayyam.

Nouvelles recherches sur les quatrains d’Omar Khayyam. J.H. Kramers
In: Acta Orientalia, vol. vii (1929), p. 312–318.

Kramers bespreekt A. Christensen’s “Critical studies in the Rubá’iyát of ‘Umar-i-Khayyám” (1927), en P. Salet’s “Omar Khayyam, savant et philosophe”, (1927)

Omar Chajjam

Omar Chajjam. J.H. Kramers.
In: Analecta Orientalia. Leiden, Brill, 1954, p. 306-360.

Kramers behandelt de culturele en literaire achtergrond waaruit de kwatrijnen van Chajjam tot ons zijn gekomen, en probeert in verband daarmede te bepalen in hoeverre van dit Oosterse erfdeel gezegd kan worden dat het ons letterkundig bezit verrijkt heeft.

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde. J.H. Kramers
In: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1942-1943. Leiden, Brill, 1944.

Verslag van de lezing van dr. J.H. Kramers in de vergadering van 9 Januari 1943