Op zoek naar Omar’s stem

Op zoek naar Omar’s stem. E.F. Tijdens
In: De Nieuwe Stem, jrg. 12 (1957), nr. 3, p. 143-151

Naar aanleiding van de vertaling van J.A. Vooren (Amsterdam, 1955) bespreekt Tijdens het interpretatie-vraagstuk inzake het mystieke karakter van de rubáiyát.

Leven en levenshouding van Omar Khayyam

Leven en levenshouding van Omar Khayyam. Johan van Schagen
In: Madoc, jrg. 7 (1993), nr. 4 (dec.), p.236-244

Bijdrage over Khayyám, over het culturele en filosofische klimaat in zijn tijd, over FitzGeralds vertaling en over de interpretatie van de rubáiyát.

Mehdi Aminrazavi. The Wine of Wisdom

Mehdi Aminrazavi. The Wine of Wisdom: The Life, Poetry and Philosophy of Omar Khayyam. Asghar Seyed-Gohrab
In: International Journal of Middle East Studies, 40 (2008), 1, p. 163–164.

Review of: Mehdi Aminrazavi, The Wine of Wisdom: The Life, Poetry and Philosophy of Omar Khayyam (Oxford: Oneworld, 2005). Pp. 404. $34.95 cloth

Rijk met het onvolmaakte

Rijk met het onvolmaakte. Frans Dijkstra
In: Trouw, 12-7-2010

Hij ontworstelde zich aan een benauwd katholiek milieu en omarmde de onzekerheid van het bestaan. Een boekenwurm in actie. Portret van Gerard Burger

Sufiïsme

Sufiïsme. J. Boisson de la Rivière.
In: De geheime leer der godsdiensten en wijsgeerige stelsels van Indië. Amsterdam, Vereeniging voor psychisch onderzoek, ca. 1909. p. 202-236.

Het werk behelst een aantal lessen waarvan de achtste les het ‘Sufiïsme’ behandelt (p. 202-236). Daarin komt Omar Khayyam uitgebreid ter sprake in de context van de “Mystieken, die schuilen onder den vleugel van den Mohammedaanschen godsdienst, waaraan zij tijdelijke gehoorzaamheid schuldig zijn, maar waaronder zij als ‘vreemden’ staan.”

Omar Khayyam’s Transgressive Ethics and Their Socio-Political Implications in Contemporary Iran

Omar Khayyam’s Transgressive Ethics and Their Socio-Political Implications in Contemporary Iran. A.A. Seyed-Gohrab
In: Iran Namag, 5 (2020), nr. 3

Abstract
In this paper, the author examines several social implications of Khayyam’s poetry and the reception history of the Persian sage (hakim) Omar Khayyam, who has become a personification of transgressive ideas in Persian literary history. The fascination of the author is due not only to Khayyam’s poetic genius (although he is not the author of the majority of quatrains attributed to him), but also to his problematic reception in twentieth-century Iran and how he has been connected to the notion of modernity. Both religious and secular intellectuals have tried to position Khayyam in the modern intellectual history of Iran in their own ways.