Onder de streep: Edw. FitzGerald

Onder de streep: Edw. FitzGerald
In: Algemeen Handelsblad, 13-4-1909

Artikel naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Edward FitzGerald en hoe dit feit in de Engelse kranten werd herdacht.

Een afscheid

Een afscheid. Johan van Schagen
In: Boekenwereld, jrg. 13 (1997), nr. 3 (mrt.), p. 146-148

Van Schagen blikt weemoedig terug op zijn vertaalwerk en vraagt zich af wat de westerse mens toch zo aantrekt in de rubáiyát van Omar Khayyám.

Perzische cultfiguur van het Westen

Perzische cultfiguur van het Westen. Tentoonstelling over Omar Khayyam in de UB. Christiaan Weijts
In: Mare 14, 6 december 2001

De twaalfde-eeuwse Perzische dichter Omar Kayyam werd in de negentiende eeuw in het Westen herontdekt. Een ware ‘Omar-mania’ kwam opgang: vertalingen, bewerkingen, illustraties, kalenders en ex-librissen. Zelfs tot in de twintigste eeuw blijven zijn persoon en gedichten tot de verbeelding spreken van romanschrijvers, filmmakers en zelfs popgroepen.

Omar Khayyam en zijn Rubaiyat (bij wijze van inventaris)

Omar Khayyam en zijn Rubaiyat (bij wijze van inventaris). Willy Spillebeen
In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2007. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 2007.

De auteur gaat de geschiedenis na van de Rubáiyát van Omar Khayyám, de versvorm, de vertalingen en de invloed op onder andere Leopold en Boutens. Daarnaast vergelijkt hij een aantal vertaalde kwatrijnen met elkaar.

Edward FitzGerald’s Translation of The Rubáiyát of Omar Khayyám

Edward FitzGerald’s Translation of The Rubáiyát of Omar Khayyám: The Appeal of Terse Hedonism. Asghar Seyed-Gohrab.
In: Seigneurie (Ed.) 2020 – A Companion to World Literature, Volume 4: 1771 to 1919

Abstract
The year 1859 is a seminal moment for both Persian and English poetry. In that year, the English poet Edward Purcell FitzGerald (1809–1883) published an adaptation of the quatrains attributed to the Persian philosopher poet Omar Khayyam, under the title The Rubáiyát of Omar Khayyám, the Astronomer-Poet of Persia. It was to become one of the world’s best-known poems. Although several poets before FitzGerald had translated specimens of Persian literature into English, his translations transmitted the Persian sentiments into English poetry, and have remained popular in world literature ever since. At first the translation was not successful at all, as the history of the first edition indicates. The book contained 75 quatrains and was published anonymously in an edition of 250 copies, 40 of which were bought by FitzGerald himself. With this poor start, the remaining books were sent to Bernard Quaritch’s bookshop, where they were shelved and later placed in a box outside the door for sale. In 1861, Whitley Stokes and John Ormsby discovered the book. Stokes purchased copies of the Rubáiyát for his friend Dante Gabriel Rossetti, who introduced the book to the Pre-Raphaelite circle. Its enthusiastic reception among the Pre-Raphaelites led FitzGerald to publish a second edition of the Rubáiyát in 1868 to which he added 35 quatrains. The cult of Rubáiyát was born. The Rubáiyát ran to a third edition in 1872, a fourth in 1879, and a fifth, posthumous, edition in 1889 (Karlin 2009, l–lvi). FitzGerald’s quatrains have been the source for hundreds of translations in various languages. Some 310 editions have sold millions of copies around the world.

Omar Chajjam en het kwatrijn

Omar Chajjam en het kwatrijn. J.T. Buma
In: Arts en wereld, (1978), nr. 11, p. 45-50

Buma zoekt naar een verklaring voor de grote en blijvende belangstelling voor poëzie, zoals die van Omar Khayyám, uit een geheel andere cultuurkring, en belicht de culturele, literaire en historische achtergronden van dit fenomeen.