Jaarboeken

De Jaarboeken verschijnen met een tussenperiode van 3 á 5 vijf jaar. Elke aflevering bevat een aantal bijdragen, essays, vertalingen en gedichten over Omar Khayyám, de Rubáiyát en gerelateerde onderwerpen. De oplage varieert van 85 tot 90 exemplaren, waarvan een beperkt aantal in gebonden uitvoering.

20182015201220092006200019951992Register

Jaarboek 8. Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Woubrugge, Avalon Pers, 2018. 39 p. Oplage 80 exemplaren, waarvan 30 gebonden.

 • Voorwoord
 • In memoriam Jos Biegstraaten 1944-2018 – Leonore Biegstaaten
 • Tien kwatrijnen van Abu-Sa’id b. Abi ‘l -Kheyr van Mehna (967-1930) – Hans de Bruijn
 • Bijan Samandar: de charme van poëzie in dialect – Sohela Naghib-Bukman en Rokus de Groot
 • There was a Door to which I found no Key – Asghar Seyed-Gohrab
 • Khayyam als detective – Peter Bormans
 • Een onbekende brief van P.C. Boutens aan A. Roland Holst over Willem Arondéus – Marco Goud
 • Les orientalistes pourront vérifier – Remi Hauman
 • Theo van Raalte – ‘In de Nationale Kroeg’ – Jos Coumans

Jaarboek 7. 25 jaar Genootschap. Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Woubrugge, Avalon Pers, 2015. 34 p. Oplage 90 exemplaren, waarvan 45 exemplaren gedrukt op Hahnemühle, 25 op Velata avorio en 20 op naamloos papier.

 • Voorwoord – Asghar Seyed-Gohrab, Jos Coumans
 • Herinneringen aan 25 jaar Omar Khayyám Genootschap – Jos Biegstraaten
 • Het blijft tobben met Khayyám… – Hans de Bruijn
 • Over het verzamelen van de Rubáiyát van Omar Khayyám – Jos Coumans
 • ‘Eet met uw vrienden’. Omar Khayyam in de biografie van P.C. Boutens – Marco Goud
 • Een kleine roebaiyat-geschiedenis – Rokus de Groot
 • Voer mystici en atheïsten – Johan ter Haar
 • [Zonder titel] – Remi Hauman
 • Het Omar Genootschap – Dirk Meursing
 • Een geheim van de eeuwigheid – Asghar Seyed-Gohrab
 • Siep, Leopold en Omar – Jos Biegstraaten

Liber Amicorum voor Jos Biegstraaten. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarig voorzitterschap van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap. Woubrugge, Avalon Pers, 2012. 65 p. Oplage 85 exemplaren, waarvan 35 gebonden.

 • In mijn vertaling – Hans de Bruijn
 • Voorwoord – Asghar Seyed-Gohrab, Jos Coumans
 • Bibliografie Jos Biegstraaten
 • Leopold’s kwatrijn XXVI – Hans de Bruijn
 • Hans Warren. Kwatrijnen van Omar Khayyam – Marco Goud
 • Een kwatrijn van Djâmi uit Herat – Gabrielle van den Berg
 • De kalief achter Khayyam – Remi Hauman
 • De twaalf vreugden van de verzamelaar – Geert Bremer
 • Jamshedi Edulji Saklatwalla en Omar Khayyam – Johan ter Haar
 • Hoe populair is de ‘Rubáiyát’ van Omar Khayyám en hoe valt die populariteit te verklaren? – Jos Coumans
 • Magie van Omar Khayyám in hedendaags Perzië – Asghar Seyed-Gohrab
 • Rumi en muzikaliteit – Rokus de Groot
 • Een eenhoornvis, in 1736 gestrand in de Elbemonding – Willem Gerritsen

Jaarboek 5. Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Woubrugge, Avalon Pers, 2009. 71 p. Oplage 85 exemplaren, waarvan 40 gebonden.

 • Het Nederlands Omar Khayyam Genootschap – Jos Biegstraaten
 • Vijftien kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Chaijaam – Dirk Meursing
 • … and Thou Beside me singing in the Wilderness’ – Hans de Bruijn
 • De Islam en de wijn – Geert Bremer
 • Omar Khayyam onder de loep. Enkele notities over de totstandkoming van Boutens’ Rubaiyat – Marco Goud
 • Omar is klaar. Over Johan van Schagen, Theo Forrer en Omar Khayyám – Jos Biegstraaten
 • Thou, oh Lord Christ, beside me in this Wilderness of man’s futile endeavour …’ – Johan ter Haar
 • Schetsen van FitzGerald en Woodbridge bewaard in Arthur Benson’s Edward FitzGerald – Gabrielle van den Berg
 • Khayyams Arabische verzen – Remi Hauman
 • Omar Khayyams carpe diem filosofie in de Perzische poëzie – Asghar Seyed-Gohrab

Jaarboek 4. Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Woubrugge, Avalon Pers, 2006. 89 p. Oplage 90 exemplaren, waarvan 40 gebonden.

 • Voorwoord – Jos Biegstraaten
 • In memoriam Johan van Schagen – Jos Biegstraaten
 • In memoriam Dirk Jorritsma – Johan van Schagen en Nolda Morriën
 • De pottenbakker – Geert Bremer
 • Henry Wildermuth. Tien vertalingen in het Engels van kwatrijnen door Omar Khayyam in de vertaling van P.C. Boutens – Harry G.M. Prick
 • Epicurus en Omar Khayyam, de Rubaiyat als projectieplaatje – Gerard Burger
 • Zestien ruba’iyat – Dirk Meursing
 • Een drang iets schoons te bieden. Over een toneelopvoering van Boutens’ Rubaiyat-vertaling in 1916 – Marco Goud
 • Kwatrijnen van Omar Khayyam in de boot uit Tabríz – Asghar Seyed-Gohrab
 • Kwatrijnen uit de vierde editie van FitzGerald – Willem Veldhuizen
 • Omar met een glimlach. Een verkenning van parodieën op FitzGerald’s Rubaíyát van Omar Khayyám – Jos Biegstraaten
 • De echte Omar. Over J.H. Leopolds werkwijze tijdens de vertalingen van de Omar Khayyam kwatrijnen – Remi Hauman
 • De Rubaiyat privé – Jos Coumans

Jaarboek 3. Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Woubrugge, Avalon Pers, 2000. 57 p. Oplage 90 exemplaren, waarvan 50 gebonden.

 • Voorwoord – Jos Biegstraaten
 • Henry Wildermuth. Acht vertalingen in het Engels van kwatrijnen van Omar Khayyam in de vertaling van P.C. Boutens – Harry G.M. Prick
 • Het vertalen van de Rubaiyat – Dirk de Vries
 • Lucas Metsier – Jos Coumans
 • Iran-Perzië. Een kort reisverslag – G.J. Bremer
 • Bericht uit Merv – Omar Khayyam (Vertaling: Johan van Schagen)
 • Het net uitger.o.o.k.t. – Jos Coumans
 • Omar Chajjâm en P.C. Boutens in de nalatenschap van J.H. Kramers – Hans de Bruijn
 • Voorbeschikking – Jacob Israël de Haan
 • Omar Khayyam – Anthonie Donker
 • De zin van het bestaan – Jacob van Hoekgeest
 • Een boek met verzen. P.C. Boutens en Omar Khayyam – Marco Goud

Jaarboek 2. Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Woubrugge, Avalon Pers, 1995. 47 p. Oplage 90 exemplaren, waarvan 40 gebonden.

 • Het Nederlands Omar Khayyám Genootschap – Jos Biegstraaten
 • It´s all for fun. 100 jaar Omar Khayyám Club – Jos Biegstraaten
 • Acht kwatrijnen van Omar Khayyam volgens Edward FitzGerald 1859, door Geert Bremer in het Nederlands overgebracht, mei 1994 – Geert Bremer
 • De Rubaiyat van Omar Khayyam. FitzGeralds schepping kritisch bekeken: een onderzoek naar de openingskwatrijnen – Johan van Schagen
 • Driemaal Omar Khayyam in Israel – G.J. Bremer
 • Een schets over de betekenis van Omar Khayyam voor de algebra – D. de Vries
 • (Het vertalen van gedichten) – D. Jorritsma
 • Mussen, adelaars en pauwen – Jos Biegstraaten

Jaarboek 1. Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Woubrugge, Avalon Pers, 1992. 41 p. Oplage 90 exemplaren.

 • Voorwoord – Jos Biegstraaten
 • Proeve van onderzoek naar twee verschillen in vertalingen van het zogeheten schaakkwatrijn van Omar Khayyam – Johan van Schagen
 • Schaakspel of poppenspel – J.T.P. de Bruijn
 • Over het vertalen van gedichten – Dirk Jorritsma
 • Zeven quatrijnen van Omar Khayyam volgens Edward FitzGerald 1859, door Geert Bremer in het Nederlands overgebracht, Oktober 1991 – Geert Bremer
 • Wat zegt dat quatrijn mij? – Geert Bremer
 • Omar in Nederland. Deel 1: de periode tot 1910. Onvindbare kwatrijnen – Jos Biegstraaten
 • Solidair – D. de Vries
 • Summary – Th.M. van de Bilt

Register

NaamTitelJaarboekBladz.
Berg, Gabrielle van denSchetsen van FitzGerald en Woodbridge bewaard in Arthur Benson's Edward FitzGerald553
Berg, Gabrielle van denEen kwatrijn van Djâmi uit Herat619
Biegstraaten, JosVoorwoord15
Biegstraaten, JosIt´s all for fun. 100 jaar Omar Khayyám Club26
Biegstraaten, JosMussen, adelaars en pauwen242
Biegstraaten, JosHet Nederlands Omar Khayyám Genootschap25
Biegstraaten, JosVoorwoord35
Biegstraaten, JosVoorwoord45
Biegstraaten, JosIn memoriam Johan van Schagen47
Biegstraaten, JosOmar met een glimlach. Een verkenning van parodieën op FitzGerald's Rubaíyát van Omar Khayyám444
Biegstraaten, JosHet Nederlands Omar Khayyam Genootschap56
Biegstraaten, JosOmar is klaar. Over Johan van Schagen, Theo Forrer en Omar Khayyám528
Biegstraaten, JosHerinneringen aan 25 jaar Omar Khayyám Genootschap77
Biegstraaten, JosSiep, Leopold en Omar728
Biegstraaten, LeonoreIn memoriam Jos Biegstraaten 1944-201886
Bilt, Th.M. van deSummary140
Bormans, PeterKhayyam als detective825
Bremer, G.J.Driemaal Omar Khayyam in Israel228
Bremer, G.J.Iran-Perzië. Een kort reisverslag319
Bremer, G.J.Wat zegt dat quatrijn mij?130
Bremer, G.J.Zeven quatrijnen van Omar Khayyam volgens Edward FitzGerald 1859, door Geert Bremer in het Nederlands overgebracht129
Bremer, G.J.Acht kwatrijnen van Omar Khayyam volgens Edward FitzGerald 1859, door Geert Bremer in het Nederlands overgebracht210
Bremer, G.J.De pottenbakker410
Bremer, G.J.De Islam en de wijn518
Bremer, G.J.De twaalf vreugden van de verzamelaar624
Bruijn, Hans deOmar Chajjâm en P.C. Boutens in de nalatenschap van J.H. Kramers338
Bruijn, Hans de... and Thou Beside me singing in the Wilderness'510
Bruijn, Hans deIn mijn vertaling65
Bruijn, Hans deLeopold's kwatrijn XXVI610
Bruijn, Hans deHet blijft tobben met Khayyâm ...712
Bruijn, Hans deTien kwatrijnen van Abu-Sa’id b. Abi ‘l -Kheyr van Mehna (967-1930)812
Bruijn, Hans deSchaakspel of poppenspel120
Burger, GerardEpicurus en Omar Khayyam, de Rubaiyat als projectieplaatje416
Coumans, JosLucas Metsier312
Coumans, JosHet net uitger.o.o.k.t.328
Coumans, JosDe Rubaiyat privé474
Coumans, JosHoe populair is de 'Rubáiyát' van Omar Khayyám en hoe valt die populariteit te verklaren?634
Coumans, JosOver het verzamelen van De Rubáiyát van Omar Khayyám714
Coumans, JosTheo van Raalte – ‘In de Nationale Kroeg’834
Donker, AnthonieOmar Khayyam347
Gerritsen, WillemEen eenhoornvis, in 1736 gestrand in de Elbemonding654
Goud, MarcoEen boek met verzen. P.C. Boutens en Omar Khayyam349
Goud, MarcoEen drang iets schoons te bieden. Over een toneelopvoering van Boutens' Rubaiyat-vertaling in 1916430
Goud, MarcoOmar Khayyam onder de loep. Enkele notities over de totstandkoming van Boutens' Rubaiyat522
Goud, MarcoHans Warren. Kwatrijnen van Omar Khayyam610
Goud, Marco'Eet met uw vrienden'. Omar Khayyam in de biografie van P.C. Boutens716
Goud, MarcoEen onbekende brief van P.C. Boutens aan A. Roland Holst over Willem Arondéus828
Groot, Rokus deRumi en muzikaliteit620
Groot, Rokus deEen kleine roebaiyat-geschiedenis718
Groot, Rokus deBijan Samandar: de charme van poëzie in dialect816
Haan, Jacob Israël deVoorbeschikking346
Haar, Johan terThou, oh Lord Christ, beside me in this Wilderness of man's futile endeavour ...'546
Haar, Johan terJamshedi Edulji Saklatwalla en Omar Khayyam627
Haar, Johan terVoer voor mystici en atheïsten720
Hauman, RemiDe echte Omar. Over J.H. Leopolds werkwijze tijdens de vertalingen van de Omar Khayyam kwatrijnen466
Hauman, RemiKhayyams Arabische verzen560
Hauman, RemiDe kalief achter Khayyam620
Hauman, Remi[Zonder titel]722
Hauman, RemiLes orientalistes pourront vérifier831
Hoekgeest, Jacob vanDe zin van het bestaan348
Jorritsma, DirkOver het vertalen van gedichten122
Jorritsma, Dirk[Zonder titel]240
Meursing, DirkZestien ruba'iyat428
Meursing, DirkVijftien kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Chaijaam58
Meursing, DirkHet Omar Genootschap724
Naghib-Bukman, SohelaBijan Samandar: de charme van poëzie in dialect816
Prick, Harry G.M.Henry Wildermuth. Acht vertalingen in het Engels van kwatrijnen van Omar Khayyam in de vertaling van P.C. Boutens36
Prick, Harry G.M.Henry Wildermuth. Tien vertalingen in het Engels van kwatrijnen door Omar Khayyam in de vertaling van P.C. Boutens410
Schagen, Johan vanProeve van onderzoek naar twee verschillen in vertalingen van het zogeheten schaakkwatrijn van Omar Khayyam17
Schagen, Johan vanDe Rubaiyat van Omar Khayyam. FitzGeralds schepping kritisch bekeken: een onderzoek naar de openingskwatrijnen211
Schagen, Johan vanBericht uit Merv. Omar Khayyam (Vertaling: Johan van Schagen)324
Schagen, Johan van [& Nolda Morriën]In memoriam Dirk Jorritsma47
Seyed-Gohrab, AsgharKwatrijnen van Omar Khayyam in de boot uit Tabríz434
Seyed-Gohrab, AsgharOmar Khayyams carpe diem filosofie in de Perzische poëzie566
Seyed-Gohrab, AsgharMagie van Omar Khayyám in hedendaags Perzië638
Seyed-Gohrab, AsgharEen geheim van de eeuwigheid726
Seyed-Gohrab, AsgharThere was a Door to which I found no Key820
Seyed-Gohrab, Asghar; Coumans, JosVoorwoord66
Seyed-Gohrab, Asghar; Coumans, JosVoorwoord75
Veldhuizen, WillemKwatrijnen uit de vierde editie van FitzGerald412
Vries, D. deSolidair138
Vries, D. deEen schets over de betekenis van Omar Khayyam voor de algebra230
Vries, D. deHet vertalen van de Rubaiyat39
Bibliografie Jos Biegstraaten67
Voorwoord85