Li tai Po en Omar Khayyam

Li tai Po en Omar Khayyam.
In: Li Tai Po. Een kleine studie over China’s grootsten dichter door Kwee Kek Beng. – Batavia : Drukkerij Sin Po, 1927. P. 57-63.

Studie over leven en werk van Li Tai Po. Met afzonderlijk hoofdstuk “Li Tai Po en Omar Khayyam”.

De oersetter fan Omar Khayyam (I. de Jong)

De oersetter fan Omar Khayyam (I. de Jong)
In: De Fryske fjouwerrigel, In Studzje fan J.H. Brouwer. – Drachten : Laverman, 1953. Pp. 31- 43

Studie over het Friese kwatrijn, met afzonderlijk hoofdstuk: ‘De oersetter fan Omar Khayyam (I. de Jong)’. Brouwer bespreekt en vergelijkt een aantal kwatrijnen van Inne de Jong met de versie van FitzGerald en van een aantal Nederlandse dichters.

Omar Chajjam van Nischapoer en zijne plaats in de Perzische literatuur

Omar Chajjam van Nischapoer en zijne plaats in de Perzische literatuur. Oege Meynsma
In: De Gids, jrg. 55 (1891), p. 504-534

Meynsma was de eerste die in Nederland aandacht besteedde aan Omar Khayyáms rubáiyát, mede naar aanleiding van de Duitse vertaling van Bodenstedt en de Engelse versie van FitzGerald. Na een inleiding over de literaire achtergronden van de Perzische poëzie, gaat Meynsma uitgebreid op beide versies in en vergelijkt ze met elkaar.

Omar Khayyam en zijn Rubaiyat (bij wijze van inventaris)

Omar Khayyam en zijn Rubaiyat (bij wijze van inventaris). Willy Spillebeen
In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2007. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 2007.

De auteur gaat de geschiedenis na van de Rubáiyát van Omar Khayyám, de versvorm, de vertalingen en de invloed op onder andere Leopold en Boutens. Daarnaast vergelijkt hij een aantal vertaalde kwatrijnen met elkaar.

J.H. Leopold en Omar Khayyam

J.H. Leopold en Omar Khayyam. Gerard Burger. Nijmegen, Katholieke Universiteit, 1990.
Doctoraalscriptie Nederlandse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, juni 1990.