Nederlands

Voor een relatief klein land heeft Nederland een aanzienlijke bijdrage geleverd wat betreft het aantal vertalingen van Omar Khayyáms kwatrijnen. Een eerste volledig overzicht hiervan werd in 1997 samengesteld voor het maartnummer van de Boekenwereld. Hieronder een actueel overzicht van Nederlandse vertalingen.

CoverTitelVertaler(s)UitgeverTijdschriftJaarhf:doc_tagshf:tax:taalhf:tax:illustratorhf:tax:fitzgerald_versiehf:tax:vertaalbronhf:tax:met-brontekst
Uit Rubaiyat door Omar Khayyamtijdschriftnederlandsselectiefitzgerald klabundnee
Vijftig kwatrijnen van Omar Khayyám naar de Engelse bewerking van Edward FitzGeraldboeknederlandsselectiefitzgeraldnee
Rubaiyat van Omar Khayyamboek private-pressnederlandsmeerderefitzgeraldnee
Kwatrijnen van Omar Khayyamboek geillustreerd private-pressnederlandswrightselectiefitzgeraldnee
Rubaiyat. Omar Khayyamboek geillustreerdnederlandssullivanselectiefitzgeraldnee
Ontwaak nu …, hoofdstuknederlandsselectiepreconinee
Naar Omar Khayyamtijdschriftnederlandsnee
In een Perzische taveernetijdschriftnederlandsperzisch
Kwatrijnen van Omar-I-Chayyámboeknederlandsperzischnee
Uit: Omar Khayyam (naar de Engelse versie van Edward FitzGerald)boek private-pressnederlandsselectiefitzgeraldnee
Tien kwatrijnen van Omar-I-Chayyamboek gelegenheidsdrukwerk private-pressnederlandsperzischnee
Uit Rubáiyát door Omar Khayyámboeknederlandsselectiefitzgerald klabundnee
Omar Khayyam. 75 kwatrijnenboek geillustreerd meertaligengels nederlands perzischgortereerste-1859fitzgeraldja
Omar Khayyam. 75 kwatrijnenboek geillustreerd meertalig private-pressengels nederlands perzischeerste-1859fitzgeraldja
Omar Khayyam. Rubáiyátboek geillustreerd private-pressnederlandsengelsselectiefitzgeraldnee
Omar Khayyam. Rubaiyatboek geillustreerdnederlandsweilandmeerderefitzgeraldnee
Het Pottenboek. Omar Khayyamtijdschriftnederlandsselectiefitzgeraldnee
Omar Khayyam. Rubaiyatboek geillustreerdnederlandsweilandmeerderefitzgeraldnee
Negen rubaiyat van Omar Khayyamtijdschriftnederlandsle-galliennenee
Omar Khayyâm. Rubaiyatboeknederlandsmeerderebodleian-ms cambridge-ms-20th-cent christensen cowell field fitzgerald le-gallienne pickering pollen preconi rempis rosen thorner toussaint von-hammer whinfieldnee
Omar Khayyam. Rubaiyatboeknederlandsselectiearberry bodleian-ms christensen field fitzgerald le-gallienne nicolas pollen preconi rempis rosen ross von-hammer whinfieldnee
Korrel stof in het heelalboeknederlandsfouladvand toussaintnee
Kuzá-Nama (Pottenboek) door Omar Khayyamtijdschriftnederlandsselectiefitzgeraldnee
Uit de Rubaiyát van Omar Khayyamtijdschriftnederlandsselectiefitzgeraldnee
Omar Khayyám. Rubaiyatboeknederlandsmeerderefitzgeraldnee
Omar Khayyamboek geillustreerd private-pressnederlandsforrermeerderefitzgeraldnee
Omar Khayyam. Kwatrijnenboeknederlandsschenknee
Uit de Rubaijathoofdstuknederlandsrosen whinfieldnee
Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar Khayyamboeknederlandsnee
Veertig kwatrynen van Omar Khayyamtijdschriftnederlandsnee
Uit de Rubaijathoofdstuknederlandsrosen whinfieldnee
Uit de Rubaijathoofdstuk roofdruknederlandsrosen whinfieldnee
Uit de Rubaijattijdschriftnederlandsrosen whinfieldnee
Omar Khayyam’s Rubaiyatboek geillustreerdnederlandskingmeerderefitzgeraldnee
Rubaiyat : wijn-wijsheid in kwatrijnen van Omar Khayyam, boek private-pressduits engels frans nederlandsanet-muhammad rosen whinfieldja
Omar Khayyam. Rubaiyatboek geillustreerd private-press tweetaligengels nederlandsforrer jongmeerderefitzgeraldja
In een verlaten huis vieren wij feestboek geillustreerd private-pressnederlandswielengaselectiefitzgeraldja
Omar Khayyam. Rubaiyat/Kwatrijnen = Omar Khayyam. Rubaiyat/Quatrainsboek tweetaligengels nederlandsvijfde-1879fitzgeraldja
Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soortboek geillustreerd private-pressnederlandsarondeusnee
Rubáiyát van Omar Khayyámboek tweetaligengels nederlandsvierde-1879fitzgeraldja
Omar Kayyám. Rubáiyátboek private-pressnederlandsvierde-1879fitzgeraldnee
Vijfentwintig kwatrijnen van Vincent-Mansour Monteil naar de Rubaiyat van Omar Chayyamboek private-press tweetaligfrans nederlandsmonteilja
Kwatrijnen van Omar-I-Chayyâmboek roofdruknederlandsperzischnee
Vijftig kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Khayyámboekfrans nederlandsmonteilja
Omar Khayyâm. Rubaihoofdstuknederlandstoussaintnee
Omarboek geillustreerd private-pressnederlandsanet-muhammad arberry avery-heath-stubbs beatty bodleian-ms cambridge-ms-20th-cent dashti furughi-ghani grolleau hedayat heron-allen kasra nicolasnee
Omar Khayyam. Rubaiyat (Fragment)hoofdstuknederlandstoussaintnee
Omar Khayyam. Rubaiyatboek private-pressnederlandseerste-1859fitzgeraldnee
Tien kwatrijnentijdschrift tweetaligengels nederlandsemami heron-allenja
Rubiyyat. Dertig kwatrijnen van Omar Khayyame-documentnederlandsemami heron-allennee
Omar Khayyam. 119 kwatrijnenboek meertaligduits engels frans nederlandsvijfde-1879ataby avery-heath-stubbs fitzgerald graves-omar-shah nicolas toussaintja
Kwatrijnen van Omar Khayyamboek private-pressnederlandsanet-muhammadnee
Liederen van Khayyamboek geillustreerd tweetalignederlands perzischhedayat perzischja
Omar Khayyam, (1048-1123 n.C.) Perzisch dichter en astronoomboek geillustreerd private-press soefisme tweetaligengels nederlandshanishja
Rubaiyat. Omar Khayyamboek private-pressnederlandstoussaintnee
Honderd-één-en-90 Kwatrijnen uit mijn bestaan …boek private-pressnederlandsmeerderefitzgeraldnee
Omar Khayyamhoofdstuknederlandseerste-1859fitzgeraldnee
Elf kwatrijnen van Edward FitzGeraldboek geillustreerd tweetaligengels nederlandspoganyeerste-1859fitzgerald whinfieldja
Een kwatrijn van Omar Khayyamgelegenheidsdrukwerk private-pressnederlandsja
Omar Chajjaamhoofdstuknederlandsperzischnee
Dronken rozengelegenheidsdrukwerk private-press tweetalignederlands perzischja
Dertig kwatrynen naar Omar Khayyamtijdschriftnederlandsnee
Dertig kwatrijnen van Omar Khayyamtijdschriftnederlandsnee
De ware zin heeft niemand nog verstaanboek tweetalignederlands perzischperzischja
De Rubáiyát van Omar Khayyám …tweetalig typoscriptengels nederlandsvijfde-1879fitzgeraldja
Acht rubaiyat van Omar Khayyamtijdschriftnederlandsle-galliennenee
Acht kwatrijnen. Omar Khayyamboek private-press tweetalignederlandsja
Omar Chajjaam. Kwatrijnenboek tweetaligengels nederlandseerste-1859fitzgeraldja