“De hemel is het visioen van het vervuld verlangen …

Een half citaat, in In een Oosterschen rozentuin, door Inayat Khan (Deventer, Kluwer, 1932. Vertaling door I. Boudier-Bakker) , als volgt:

“De hemel is het visioen van het vervuld verlangen; de hel is de afschaduwing van een ziel in het vuur” (p. 111)

Verderop luidt het citaat echter:

“De hemel van den mensch is het visioen van vervulde wenschen, en zijn hel is de afschaduwing van een ziel in ’t vagevuur”. (p. 181)

Nog verder wordt het volgende Omar in de mond gelegd:

“Als ik zoek naar geluk, schijnen op dat moment vreugde en behagelijkheid ons heil te zijn, maar het einde van alles is stof”. (p. 215)