Woestijn waar ik dit paradijs aan dank

Woestijn waar ik dit paradijs aan dank. Claes vertaalt FitzGerald vertaalt Chajjaam. Benoît Crucifix
In: Filter, 21 (2014), 2, p. 7-19.

In 2010 verscheen een Nederlandstalige versie van FitzGeralds vertaling door de Vlaamse vertaler en auteur Paul Claes (Chajjaam 2010). Als vertaler is Claes vooral bekend om zijn vertalingen van klassieke en modernistische teksten. Zijn Chajjaamvertaling heeft daarentegen weinig aandacht gekregen. Toch is Claes al lang bezig met het bewerken van de Rubáiyát op talloze manieren.