Ik ken het uiterlijke van al het Niet-zijn en Zijn,

Ik ken het uiterlijke van al het Niet-zijn en Zijn,

In een artikel ‘Op zoek naar Omar’s stem’ door E.F. Tijdens, in De Nieuwe Stem. Maandblad voor cultuur en politiek, 12e jrg. 1957 nr. 3, mrt., over de vertaling van J.A. Vooren, staan twee letterlijk vertaalde kwatrijnen, op p. 147 en 151.