Ontwaak nu …

Ontwaak nu …
In: Het wonder van Perzië. H. van Praag. – Hilversum; Antwerpen : De Haan; Standaard Boekhandel, 1967. P. 88-89

13 kwatrijnen in een hoofdstuk getiteld: VII. De Perzische divan. Later ook verschenen in: Lyriek in drie regels als hoogste Japanse taalkunst. Henri van Praag. In: Prana, voorjaar 1977, nr. 7, p. 40 e.v.

Uit de Rubaijat

Uit de Rubaijat. J.H. Leopold
In: Verzen door J.H. Leopold. – 2e druk. – Rotterdam : Brusse, 1920. – Pp. 15-156

29 kwatrijnen, vertaald naar Whinfield (1909) en Rosen (1909)

 

Uit de Rubaijat

Uit de Rubaijat. J.H. Leopold
In: Verzen door J.H. Leopold. – Rotterdam : [Brusse], 1913.

29 kwatrijnen, vertaald naar Whinfield (1909) en Rosen (1909)

Uit de Rubaijat

Uit de Rubaijat. J.H. Leopold
In: Verzen door J.H. Leopold. – Rotterdam : [s.n.], 1912.

29 kwatrijnen, vertaald naar Whinfield (1909) en Rosen (1909)

Omar Khayyâm. Rubai

Omar Khayyâm. Rubai. [Hans van Rossum] In: Omar Khayyâm. Rubai. – Moskou : Ylibka Gagarina, 2003.

Nederlandse vertaling van Van Rossum (2003) (p. 165-199).

Met Duitse versie van Von Schack (p. 4-71); Spaanse vertaling van verschillende auteurs (p. 72-135); Portugees van verschillende auteurs (p. 136-164)

 

Omar Khayyam. Rubaiyat (Fragment)

Omar Khayyam. Rubaiyat (Fragment). Hans van Rossum
In: Roos is een roos is een roos. De 100 mooiste rozengedichten. Samengesteld en ingeleid door Paul Geerts. – Tielt : Lannoo, 2006. – ISBN: 9020961861. Pp. 86-92

19 kwatrijnen

Omar Khayyam

Omar Khayyam. Dirk Jorritsma
In: De Gelderse bloem. Poezie en proza van E.G. van Heusden … – Zutphen : De Walburg Pers, 1973. – 168 p.; 19 cm. – (Gelderse literaire reeks; 1). – ISBN: 906011082X. – Pp. 32-49.

75 kwatrijnen. Vertaling van Dirk Jorritsma, voorafgegaan door Inleiding en Enige toelichtingen.

Omar Chajjaam

Omar Chajjaam
In: Een karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie. Ingeleid, uitgekozen, uit het Perzisch vertaald en geannoteerd door J.T.P. de Bruijn. – Amsterdam : Bulaaq, 2002. – ISBN: 9789054600640. Pp. 353-356.

Herdruk 2008

12 kwatrijnen, voorafgegaan door een korte inleiding.