Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde. J.H. Kramers
In: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1942-1943. Leiden, Brill, 1944.

Verslag van de lezing van dr. J.H. Kramers in de vergadering van 9 Januari 1943

Tags: invloed, Nederlandse literatuur
Author: Kramers, J.H.