Omar Khayyám Genootschap

Het Nederlands Omar Khayyám Genootschap werd op 17 februari 1990 opgericht door enkele liefhebbers van Omar Khayyám.

Activiteiten zijn bijeenkomsten voor leden, waarbij soms ook andere deskundigen of geïnteresseerden worden uitgenodigd. Het Genootschap onderhoudt contacten met individuele personen en met andere genootschappen, in binnen- en buitenland. Verder het stimuleren en organiseren van activiteiten die de figuur van Omar Khayyám en diens werk onder de aandacht brengen, zowel op literair gebied als op het terrein van beeldende kunst, muziek, typografie.

Bijeenkomst bij het 25-jarig bestaan van het Genootschap in 2015. V.l.n.r.: Jos Coumans, Hans de Bruijn, Marco Goud, Dirk Meursing, Jos Biegstraaten, Gabrielle van den Berg, Johan ter Haar, Jan Keijser, Asghar Seyed-Gohrab, Rokus de Groot, Remi Hauman