Het Leven is een schaakbord van dagen en nachten

In het Algemeen Handelsblad van 1 mei 1956 verscheen een pagina-grote advertentie van farmaceutisch bedrijf Organon-Oss, onder de kop ‘Mensen als schaakstukken?’ Onder het afgebeelde schaakbord, met mensenfiguren als stukken, stond een kwatrijn (van een onbekende vertaler) van Khayyám afgedrukt:

Het Leven is een schaakbord van dagen en nachten,
Waar het Noodlot speelt met mensen als schaakstukken
En het schuift, en overwint en slaat,
En stilletjes weer opbergt.