Vreemd, dat van de myriaden …

Een van de twee lemma’s ontleend aan Khayyám in Twintigduizend citaten, aphorismen en spreekwoorden door S.W.F. Margadant (’s-Gravenhage, Leopold, 1935) luidt:

Vreemd, dat van de myriaden, die vóór ons door de poort der duisternis zijn gegaan, niet één terugkomt om ons iets van den weg te vertellen, die wij ook moet afleggen om hem te ontdekken.

Het andere citaat is:

Hemel en hel zijn in het hart des menschen. –