‘The only friend I have ever had’

The only friend I have ever had‘. Harry G.M. Prick
In: Maatstaf, 42 (1994) afl. 1, p. 8-26

Drie van drie artikelen over Van Deyssel, Wildermuth en hun vriendschap, met als rode draad door het verhaal de wederwaardigheden met betrekking tot Wildermuth’s essay over Khayyam.

Tags: dichters, essays, vriendschap
Author: Prick, H.G.M.