Morgen? Waarom, het kan zijn dat ik Morgen mijzelf ben …

In De wereld van het denken, door Hazrat Inayat Khan (Deventer, Kluwer, 1938, vertaler niet vermeld) twee citaten:

Morgen? Waarom, het kan zijn dat ik Morgen mijzelf ben met de zevenduizend jaren van Gisteren.
(p. 59)

Een haarbreedte scheidt waar van onwaar.
(p. 98)