Kleurt feller nog de wijn het rillend ochtend rood

Kleurt feller nog de wijn het rillend ochtend rood;

Leo van Breen: Kwatrijnen in “De delver; het vrije kunstorgaan”, jrg 5, 1931-1932, no 4, 1931