Onder de streep: Edw. FitzGerald

Onder de streep: Edw. FitzGerald
In: Algemeen Handelsblad, 13-4-1909

Artikel naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Edward FitzGerald en hoe dit feit in de Engelse kranten werd herdacht.

Het jaar van Omar Khayyám

Het jaar van Omar Khayyám. Janneke van der Veer
In: Boekenpost, jrg. 17 (2009), nr. 101, p. 43-45

2009 is niet alleen het jaar van Darwin en Calvijn, het is ook het jaar van de Perzische dichter Omar Khayyám. Dit jaar is het namelijk 150 jaar geleden dat de eerste Engelse bewerking van aan hem toegeschreven gedichten verscheen. Bovendien is het 200 jaar geleden dat Edward FitzGerald (1809-1883), die voor deze bewerking heeft gezorgd, geboren is. Alle aanleiding dus voor een gesprek met Jos Biegstraaten, voorzitter van het Omar Khayyám Genootschap.

Omar Khayyám in Meermanno

Omar Khayyám in Meermanno. De vele gedaanten van de befaamde Rubáiyát. Thijs Kramer
In: Den Haag Centraal, 27-3-2009

Bespreking van de tentoonstelling in Meermanno, naar aanleiding van het feit dat 150 jaar geleden de eerste Engelse bewerking van aan hem toegeschreven gedichten verscheen, en dat 200 jaar geleden Edward FitzGerald (1809-1883) werd geboren.