Omar with a smile. Parodies in books on FitzGerald’s Rubáiyát of Omar Khayyám

Omar with a smile. Parodies in books on FitzGerald’s Rubáiyát of Omar Khayyám. Jos Biegstraaten
In: Persica, jrg. 20 (2004), p. 1-37

Uitgebreide bespreking van een groot aantal parodieën die in de loop der jaren zijn verschenen op de Rubáiyát van Omar Khayyám.

Tags: bibliografie, parodieën
Author: Biegstraaten, J.