Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10

Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10. N. Matsier.
In: Een verbeelde God. Red. J. Goud. Zoetermeer : Meinema, 2001, p. 37-43
ISBN 90-211-3846-8

Eerder verschenen als onderdeel van twee lezingencycli, in Trouw van 23 mei 1998, al dan niet in verkorte vorm.

Tags: interpretaties, religie
Author: Matsier, N.