Invloed

De impact van Omar Khayyáms Rubáiyát in Nederland is onvergelijkbaar met de situatie in Engeland en de Verenigde Staten. In deze landen zijn talloze vertalingen en edities verschenen, is er zeer veel over Khayyám gepubliceerd en bestaat er een stortvloed aan gebruiksvoorwerpen en hebbedingetjes met de naam Khayyám erop. Ook is ons taalgebruik niet doorspekt met zinnen, zegswijzen en uitdrukkingen uit de Rubáiyát.

Toch heeft Khayyám zijn invloed ook in Nederland doen gelden. Die heeft zich hoofdzakelijk gemanifesteerd in de vele de vertalingen waar dichters, literatoren en liefhebbers zich mee bezig houden en hebben gehouden. We vinden die invloed ook terug in citaten uit de Rubáiyát in allerlei andere literaire werken, zij het meestal uit de Engelse versie van FitzGerald, of in Nederlandse vertalingen.
Ook in de muziek en in de beeldende kunsten vinden we Omar Khayyám op een aantal manieren terug. Vaak zijn dat uitingen op basis van Omars kwatrijnen, al dan niet vertaald. Zo zijn er al vrij vroeg liederen geschreven op teksten uit de vertaling van Boutens, maar ook Leopolds kwatrijnen zijn een aantal keren getoonzet. Illustratoren en grafici hebben zich eveneens door de Rubáiyát laten inspireren en ook in het geestelijk leven is de invloed van Khayyám merkbaar geweest, ook al kun je niet spreken van een Khayyám-school of van een Khayyám-stroming. Sporen van Khayyáms invloed zijn verder te vinden in een aantal commerciële producten zoals catalogi van wijnhandels en schrijvers- en tuinkalenders.