Dr. A. Wadman bespreekt: Kwatrinen fan Omar Khayyam

Dr. A. Wadman bespreekt: Kwatrinen fan Omar Khayyam. A. Wadman.
Literair kwartier 11 november 1955

Tekst van een radio-uitzending van de Stichting Nederlandsche Radio Unie; Regionale Omroep Noord Groningen. Wadman bespreekt de Friese vertaling van Inne de Jong (1955)

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde. J.H. Kramers
In: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1942-1943. Leiden, Brill, 1944.

Verslag van de lezing van dr. J.H. Kramers in de vergadering van 9 Januari 1943