Ik zond mijn Ziel door het Onzichtb’re,

Ik zond mijn Ziel door het Onzichtb’re,
Om nieuws van ‘t hiernamaals te delven:
En ziet mijn Ziel kwam tot mij weer,
Antwoordend, Hemel en Hel ben ik zelve.

In: Theosofie voor eerstbeginnenden en het gebruik van lotusklassen. [S.l.], Minerva, 1900.