The Rubáiyát of Omar Khayyám

The Rubáiyát of Omar Khayyám. An updated bibliography. Jos Coumans. Leiden, Leiden University Press, 2010. (Iranian Series). ISBN 9789087280963

Bibliografisch overzicht met beschrijvingen van meer dan 1.000 uitgaven van Rubáiyát van Omar Khayyám. De eerste volledige bibliografie sinds de Rubáiyát bibliografie van A.G. Potter, die in 1929 verscheen.

Inhoud
Acknowledgements, p. 11
Introduction, p. 13
Appendix 1: Manuscripts, p. 29
Appendix 2: Bibliographic references, p. 33
Appendix 3: Statistics
Bibliography of the Rubáiyát of Omar Khayyám, p. 51
1. FitzGerald’s versions, nrs. 1-294
2. Other translations, nrs. 295-879
3. Multilingual editions, nrs. 880-921
4. Miniature books, nrs. 922-960
5. Miscellanea, nrs. 961-980
6. Study & criticism, nrs. 981-998
7. Interpretation, nrs. 990-1015
Indices, p. 223

Een Pers in druk. Rubáiyát van Omar Khayyám in de Lage Landen

Een Pers in druk. Rubáiyát van Omar Khayyám in de Lage Landen. Jos Biegstraaten
In: Boekenwereld, jrg. 13, (1997), nr. 3 (mrt.), p. 112-128.

Overzicht van de Nederlandse bemoeienissen met Omar Khayyám. Het gaat daarbij niet zozeer om de verschillende interpretaties die ook de Nederlandse receptie van Khayyám kenmerken, maar meer om de uiterlijke verschijning van het werk van de twintig vertalers die zich, soms een leven lang, met het werk van Khayyám bezighielden.