Wij zijn slechts stukken in het spel dat Hij speelt

In Het innerlijk leven, door C.W. Leadbeater. [S.l., s.n.], 1923

Wij zijn slechts stukken in het spel dat Hij speelt
Op het schaakbord van nachten en dagen,
Hierheen en daarheen beweegt Hij, zet schaak en slaat
En legt ze een voor een weer in de doos.