‘Hear from the higher world thy destiny’

‘Hear from the higher world thy destiny’. Harrie G.M. Prick
In: Maatstaf, 41 (1993) afl. 9, p. 1-16

Tweede van drie artikelen over Van Deyssel, Wildermuth en hun vriendschap, met als rode draad door het verhaal de wederwaardigheden met betrekking tot Wildermuth’s essay over Khayyam.

Tags: dichters, essays, vriendschap
Author: Prick, H.G.M.