Tuisboekerye. Rubáiyát Omar Khayyám

Tuisboekerye. Rubáiyát Omar Khayyám. Jean van Zyl
In: Kaapse Bibliotheek, 2001, maart-april, p. 16-17

Portret van een verzamelaarster van de Rubaíyát en van haar verzameling.

Versies van Omar Khayyam

Versies van Omar Khayyam
In: C. Louis Leipoldt, Versamelde gedigte (ed. J.C. Kannemeyer). Tafelberg, Kaapstad 1980. P. 484-485

13 kwatrijnen

Verse van die tentmaker, Omar, die Persiese digter

Verse van die tentmaker, Omar, die Persiese digter
In: Geseënde skaduwees. C. Louis Leipoldt. – Johannesburg : Afrikaanse Pers-boekhandel, 1949. P. 12-14

16 kwatrijnen naar FitzGeralds versie, opgenomen in een posthuum verschenen bundel met verzameld werk.

Die Rubáiyát van Omar Khayyám

Die Rubáiyát van Omar Khayyám. Volgens die Engelse bewerking van Edward FitzGerald in Afrikaans oorgesit deur C.J. Langenhoven. – [S.l. : s.n.], 1923. – 96 p.; 9,5 x 12,5 cm.

Engelse vertaling van FitzGerald op even pagina’s, Langenhovens vertaling daarnaast op oneven pagina’s.

Ook opgenomen in: Die pad van Suid-Afrika. Gesange in Afrikaans. Die Rubáiyát van Omar Khayyám. 5e uitg. – Kaapstad, 1973.

Inhoud

– “A, saggies broer…”, p. 5
– Die Rubáiyát, p. 17
– Aantekenings, p. 94

Antwoord aan Omar Khayyám

Antwoord aan Omar Khayyám, met Vertaling van die Rubaiyat deur D.B. van Soelen. [Illustrated by Stella Logie]. – Pretoria : Unie Boekhandel, 1965. – ii, 159 p.; 21,5 cm.

75 kwatrijnen naar FitzGeralds eerste versie, vertaald in Afrikaans met een antwoord aan Omar door de vertaler.

Tweede druk: Wellington, Shalom Israel, 1986.

Die onherwinbare hede

Die onherwinbare hede. Ruba’ijat van Omar Chajjam. Verwerk door A. H. Jonker. – Kaapstad; Johannesburg : Juta & Kie, 1950. – 158 p.; 19 cm.

67 kwatrijnen, vertaald naar FitzGerald en Bodenstedt. Met illustraties van Hope Beck.

 

Die roebaijat van Omar Khajjam

Die roebaijat van Omar Khajjam. 50 kwatrijne vertaal deur Daniel Hugo. – Pretoria : Proteia Boekhuis, 2014. – 76 p.; 21 cm. – ISBN: 9781485300861

Rubaijat van Omar Khajjam

Rubaijat van Omar Khajjam. Charles Herman Bosman. – Kaapstad : Colin Reed-McDonald, 1948. – 49 p.; 19 cm.

75 kwatrijnen, met 6 illustraties in zwart-wit.

Rubáiyát van Omar Khayyám

Rubáiyát van Omar Khayyám. Sebastiaan Basson. – Rayton : Woordewinkel, 1997. – [viii, 86 p.]; 22,5 cm. – ISBN: 0620208589.

75 kwatrijnen, met 9 illustraties in kleur.