Publicaties

Nauw verbonden met het Genootschap is de Avalon pers van Jan Keijser in Woubrugge. Alle jaarboeken worden door deze pers gedrukt en verspreid. Daarnaast worden regelmatig uitgaven voor speciale gelegenheden gedrukt, geschreven of samengesteld door leden van het Genootschap. Bovendien verzorgde de Avalon enkele edities met vertalingen van de Rubáiyát.

Ander werk van de leden van het Genootschap betreft eigen vertalingen van de rubáiyát in boeken en tijdschriften, en bijdragen aan congresbundels, artikelen en hoofdstukken in studies over Khayyám en bijdragen aan tentoonstellingscatalogi.