Vertaling als hulpmiddel

Vertaling als hulpmiddel. M. Weststrate
In: Firapeel, jrg. 11 (1967) nov. (1), p. 37-40

Over het vertalen van literatuur en poëzie in het algemeen en van de Rubaiyat in het bijzonder, toegelicht aan de hand van vertalingen van drie kwatrijnen van FitzGerald door Aleida G. Schot.