Literatuur

Over Omar Khayyám en zijn werk zijn duizenden publicaties verschenen, en de stroom is nog lang niet opgedroogd. Helaas bestaat er (nog) geen algemeen overzicht van de internationale literatuur. Het Nederlandse aandeel in de literatuur over Khayyám is bescheiden. Dit overzicht is een eerste aanzet daartoe.

Behalve in boeken en tijdschriftartikelen is er ook veel belangrijke informatie te vinden in de inleidingen en introducties bij de verschillende uitgaven van de vertalingen. De belangrijkste worden hierbij vermeld.

Het overzicht betreft publicaties van Nederlands(talig)e auteurs.