Het stille feest

Het stille feest. Joh. Weiland
In: Rekenschap, (1959), nr. 4, p. 178-187

Weiland beschrijft aan de hand van FitzGeralds vertalingen de bronnen van de rubáiyát, de discussies over de interpretatie daarvan en bespreekt de vertaling van FitzGerald zelf, voorzien van eigen vertalingen.

Willem de Mérode en Omar Khayyam

Willem de Mérode en Omar Khayyam. Gerda Weekhout-Zijderveld
In: Woordwerk, jrg. 5 (1987), nr. 19, p. 75-79

Hoe kwam De Mérode ertoe zich met Omar Khayyám bezig te houden? De inhoud van zijn gedichten kwam toch niet overeen met zijn christelijke levensvisie? Gerda Weekhout probeert een antwoord op deze vragen te vinden.

Leven en levenshouding van Omar Khayyam

Leven en levenshouding van Omar Khayyam. Johan van Schagen
In: Madoc, jrg. 7 (1993), nr. 4 (dec.), p.236-244

Bijdrage over Khayyám, over het culturele en filosofische klimaat in zijn tijd, over FitzGeralds vertaling en over de interpretatie van de rubáiyát.

Een afscheid

Een afscheid. Johan van Schagen
In: Boekenwereld, jrg. 13 (1997), nr. 3 (mrt.), p. 146-148

Van Schagen blikt weemoedig terug op zijn vertaalwerk en vraagt zich af wat de westerse mens toch zo aantrekt in de rubáiyát van Omar Khayyám.

Omar Khayyam en zijn Rubaiyat (bij wijze van inventaris)

Omar Khayyam en zijn Rubaiyat (bij wijze van inventaris). Willy Spillebeen
In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2007. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 2007.

De auteur gaat de geschiedenis na van de Rubáiyát van Omar Khayyám, de versvorm, de vertalingen en de invloed op onder andere Leopold en Boutens. Daarnaast vergelijkt hij een aantal vertaalde kwatrijnen met elkaar.

Het Perzische kwatrijn

Het Perzische kwatrijn. J.D.Ph. Warners.
In: Het Nederlandse kwatrijn. J.D.Ph. Warners. Amsterdam, Meulenhoff, 1947. p. 98-170