Omar Chajjam en het kwatrijn

Omar Chajjam en het kwatrijn. J.T. Buma
In: Arts en wereld, (1978), nr. 11, p. 45-50

Buma zoekt naar een verklaring voor de grote en blijvende belangstelling voor poëzie, zoals die van Omar Khayyám, uit een geheel andere cultuurkring, en belicht de culturele, literaire en historische achtergronden van dit fenomeen.