‘Oemar Khayyam

‘Oemar Khayyam. Br. Markies
In: Indisch maçonniek tijdschrift, jrg 33, (1-10-1927 – 30-9-1928). Pp. 30-35.

Beschouwing over Omar Khayyám als vrijdenker, geïllustreerd met een aantal citaten/kwatrijnen, waarvan vijf vermoedelijk vertaald door de auteur, een door Leopold en vier door Boutens.