Die Rubáiyát van Omar Khayyám

Die Rubáiyát van Omar Khayyám. Volgens die Engelse bewerking van Edward FitzGerald in Afrikaans oorgesit deur C.J. Langenhoven. – [S.l. : s.n.], 1923. – 96 p.; 9,5 x 12,5 cm.

Engelse vertaling van FitzGerald op even pagina’s, Langenhovens vertaling daarnaast op oneven pagina’s.

Ook opgenomen in: Die pad van Suid-Afrika. Gesange in Afrikaans. Die Rubáiyát van Omar Khayyám. 5e uitg. – Kaapstad, 1973.

Inhoud

– “A, saggies broer…”, p. 5
– Die Rubáiyát, p. 17
– Aantekenings, p. 94

Tags: Boek, Tweetalig