Vergelijkingen

De meeste Nederlandse vertalingen zijn gebaseerd op de versie(s) van Edward FitzGerald. Een aantal van deze vertalingen volgt de eerste editie van 1859, die 75 kwatrijnen telde. Andere vertalingen bevatten een selectie uit de eerste en/of de andere versies. Verder zijn er Nederlandse vertalingen die alle kwatrijnen uit de verschillende versies van FitzGerald bevatten, inclusief de kwatrijnen die in de introducties van FitzGeralds uitgaven te vinden zijn. Deze laatste kwatrijnen zijn echter niet opgenomen in de Vergelijkingstabel.

Deze tabel is slechts een hulpmiddel dat men kan gebruiken bij het vergelijken van Nederlandse vertalingen. Voor het vergelijken zelf dient men uiteraard over de vertalingen zelf te beschikken. De meeste teksten zijn nog auteursrechtelijk beschermd en kunnen hier dus niet getoond worden.

Een andere opmerking betreft de vertalingen van J.H. Leopold, P.C. Boutens, W. de Mérode, F. Pijl, H. van Rossum, J.T.P. de Bruijn en A. Soleimani. Deze auteurs gebruikten andere bronnen voor hun vertalingen dan die van FitzGerald, en hoewel sommige van hun kwatrijnen overeenkomsten vertonen, zijn ze niet in deze tabel opgenomen.

Verder zij opgemerkt dat het begrip ‘overeenkomst’ of ‘corresponderend’ in de onderhavige context is opgevat als een soort verzamelbegrip, waarbij wordt voorbijgegaan aan de vraag waaruit de overeenkomst of correspondentie bestaat.

Een laatste opmerking, die met het vorige verband houdt: de tabel is opgesteld op basis van nummeringen die in sommige uitgaven worden vermeld. Zo vindt men bijvoorbeeld bij Bremer naast het genummerde kwatrijn het nummer van het corresponderende kwatrijn bij FitzGerald. In andere gevallen is gebruik gemaakt van de studie van Chr. Decker (1997), waarin alle versies van FitzGerald zijn opgenomen.

Zie ook de website Rubaiyatconcordance.org voor een overzicht van tabellen inzake andere vertalingen.