Losse kwatrijnen

Overzicht van een aantal ‘losse’ kwatrijnen: vertalingen van een of meer incidentele kwatrijnen die niet als zelfstandige uitgave zijn verschenen, maar onderdeel vormen van bijvoorbeeld een reeks in een tijdschrift of van een bundel gedichten. Verder kwatrijnen die in verhalen of romans voorkomen, bijvoorbeeld als motto, of ter ondersteuning van een betoog.

Waar auteursrechten van toepassing zijn wordt alleen de eerste regel van een kwatrijn geciteerd; waar mogelijk wordt ook een verwijzing naar de bron gegeven.

TitelVertalerJaarBron
Vul toch het glas, drink weg de kou,
Met de eerste klei der aarde vormden zij de laatste mens,
„De nachtegaal zingt in het donkre woud,
“Neen, niet met sidd’ren denk ik aan den tijd
Ik ken het uiterlijke van al het Niet-zijn en Zijn,
Ze zijn voor sterven en vergaan geboren
Morgen? Waarom, het kan zijn dat ik Morgen mijzelf ben …
“Van deze aardse wereld stap ik af,
Het Leven is een schaakbord van dagen en nachten
“Men stelt ons een paradijs vol verrukkelijke vrouwen …
Rechtvaardige hemel, versierd met zoo menige ster
“Almachtige Pottebakker op wiens blauwe wiel
Van binnen, buiten, boven, er omheen, omlaag,
Een bete broods, een kruik met wijn en gij …
Sommige mensen vragen zich af wat de juiste godsdienst of secte is
Het rozenrijk Iram is weggebrand
Geslachten gloeiden op als helle vonken,
Vraag niet wat u de toekomst brengen zal
“Soms denk ik: nergens bloeit de roos zo rood
Voeg U bij mij, Khayyam, wijsgeeren praten best,
’t Al is een dambord, beurtelings dag en nacht,
O, dreiging van Hel en hoop op Paradijs!
Slechts hulpeloze stukken in het spel …
Vreemd, dat van de myriaden …
Uit de eerste klei der aarde werd de laatste mensch gekneed …
Wij zijn slechts stukken in het spel dat Hij speelt
“Vult den beker! Werpt de sluiers …
„Dit is een wereld waarop niemand vertrouwen kan …
`Aan het gisteren dat voorbij is, denk niet …
Illustere idioten hebben de wereld in hun macht
Welk mens heeft nooit uw wetgeving geschonden?
O jij, van vier en zeven, toevallige combinatie,
“Geef mij de betaling en laat een ander het krediet verlenen”.
God, toen hij de klei van mijn lichaam vormde,
Ik zond mijn Ziel door het Onzichtb’re,
O zie daar in uw tuin de tulpen prijken!
Aldus heeft Hij beschikt al naar Zijn Goddelijk bestel
Eén ding is waarheid, en de rest is leugen …
“door de poort der duisternis …
Kleurt feller nog de wijn het rillend ochtend rood
“De hemel is het visioen van het vervuld verlangen …
„Een Boek met Verzen onder de twijgen, …
Ik keek lang bij den pottenbakker toe,
Kom, vul de glazen …
Op het bontgeweven tapijt van de aarde
Een bundel verzen onder dit prieel,
hier met wat brood …