De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten

De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten. J. Hulsker
In: De Gids, jrg. 99 (1935), 4e deel, p. 40-71

Onderzoek naar de bronnen die J.H. Leopold gebruikte bij het vertalen van de gedichten die onder de titel “Oostersch” werden gepubliceerd, en naar de werkwijze die Leopold daarbij volgde.