Von der Übersetzung zur Intertextualität

Von der Übersetzung zur Intertextualität. Die Dokumentation fremder und eigener Texte in einer historisch-kritischen Edition. H.T.M. van Vliet
Editio : internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft, jrg. 15 (2001), p. 67-85

Van Vliet onderzoekt de complexe relatie tussen origineel en vertaling, en de factoren die daarop van invloed zijn, aan de hand van de vertalingen door J.H. Leopold van Omar Khayyáms rubáiyát.

Tags: intertekstualiteit, vertalen
Author: Vliet, H.T.M. van