Rubaiyat

Rubaiyat. Pr.
In: Mens en kosmos, 1966, afl. 2, p. 62-63

Bespreking van: Rubaiyat, Omar Khayyam. Metrisch vertaald door J.A. Voorn, 1966