‘That fuller understanding, each to each’

‘That fuller understanding, each to each’. Harrie G.M. Prick
In: Maatstaf, 40 (1992) nr. 10, p. 48-65

Prick gaat na hoe de kennismaking verliep tussen Van Deyssel en Wildermuth en hun onderlinge verhouding, tegen de achtergrond van Wildermuth’s wens om met Boutens kennis te maken, vanwege diens rubáiyát-vertaling. Eerste van een drietal artikelen over dit onderwerp, waarin ook een essay van Wildermuth ‘On Omar Khayyam’ aan de orde komt.

‘Hear from the higher world thy destiny’

‘Hear from the higher world thy destiny’. Harrie G.M. Prick
In: Maatstaf, 41 (1993) afl. 9, p. 1-16

Tweede van drie artikelen over Van Deyssel, Wildermuth en hun vriendschap, met als rode draad door het verhaal de wederwaardigheden met betrekking tot Wildermuth’s essay over Khayyam.

‘The only friend I have ever had’

The only friend I have ever had‘. Harry G.M. Prick
In: Maatstaf, 42 (1994) afl. 1, p. 8-26

Drie van drie artikelen over Van Deyssel, Wildermuth en hun vriendschap, met als rode draad door het verhaal de wederwaardigheden met betrekking tot Wildermuth’s essay over Khayyam.