Het stille feest

Het stille feest. Joh. Weiland
In: Rekenschap, (1959), nr. 4, p. 178-187

Weiland beschrijft aan de hand van FitzGeralds vertalingen de bronnen van de rubáiyát, de discussies over de interpretatie daarvan en bespreekt de vertaling van FitzGerald zelf, voorzien van eigen vertalingen.

Leven en levenshouding van Omar Khayyam

Leven en levenshouding van Omar Khayyam. Johan van Schagen
In: Madoc, jrg. 7 (1993), nr. 4 (dec.), p.236-244

Bijdrage over Khayyám, over het culturele en filosofische klimaat in zijn tijd, over FitzGeralds vertaling en over de interpretatie van de rubáiyát.

Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10

Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10. N. Matsier.
In: Een verbeelde God. Red. J. Goud. Zoetermeer : Meinema, 2001, p. 37-43
ISBN 90-211-3846-8

Eerder verschenen als onderdeel van twee lezingencycli, in Trouw van 23 mei 1998, al dan niet in verkorte vorm.

Woestijn waar ik dit paradijs aan dank

Woestijn waar ik dit paradijs aan dank. Claes vertaalt FitzGerald vertaalt Chajjaam. Benoît Crucifix
In: Filter, 21 (2014), 2, p. 7-19.

In 2010 verscheen een Nederlandstalige versie van FitzGeralds vertaling door de Vlaamse vertaler en auteur Paul Claes (Chajjaam 2010). Als vertaler is Claes vooral bekend om zijn vertalingen van klassieke en modernistische teksten. Zijn Chajjaamvertaling heeft daarentegen weinig aandacht gekregen. Toch is Claes al lang bezig met het bewerken van de Rubáiyát op talloze manieren.